Wij zijn verschilmakers

Deze rollen zijn ons op het lijf geschreven

Als Kwartiermaker creëren we nieuwe routes en mierenpaadjes richting het gewenste verschil. Wegen die niemand ooit zag, maar waardevol blijken op weg naar je maatschappelijke ambitie. Wegen met nieuwe verbindingen en met nieuwe partijen om een partnerschap op te bouwen.

Als Programmamanager ordenen we een complexe opgave in meerdere programmalijnen, nemen we de regie en zetten we een tijdelijke werkstructuur neer om een verandering te realiseren. Een verandering die leidt tot blijvende samenwerking en interactie tussen verschillende mensen en organisaties die een rol spelen bij het realiseren van je ambitie.

Als Interventie- en organisatiekundige lopen we naast – en soms voor je (voeten) – in het verandertraject. We zetten interventies in gericht op samenwerking, cultuur, organisatievormgeving, procesherontwerp, participatie om de gewenste, duurzame verandering in gang te zetten.

Als Verandercoach focussen we op jou en je vraagstuk. We zoomen uit om je perspectief op te rekken. We stellen je in staat om meerdere routes in de verandering te ontdekken en zorgen voor een springplank richting concrete activiteiten.

Volg ons op LinkedIn

© Verschilmakers, overmorgen begint nu - Privacyverklaring - Webdesign door HommesMedia - Ontwerp door Subtiel Design