Zo maken we samen het verschil

Wil je een maatschappelijke verandering in gang zetten, een innovatie introduceren, een energieke beweging creëren of op andere wijze je organisatie of de wereld duurzaam beter maken? Omdat je vindt dan het anders kan en moet? Wij ondersteunen je om het verschil echt te maken. 

Als Verschilmakers gaan we samen in jouw verhaal staan. We denken mee, maar ook tegen. We confronteren en motiveren, verbreden je perspectief en zoomen in op jouw ik. We starten met een flinke dosis enthousiasme, creativiteit en oprechte interesse. We helpen je bij het realiseren van de onderstaande ambities.

Innovaties tot wasdom laten komen

Echte vernieuwing realiseren, is een traject van going before knowing. Verwacht daarom geen pasklare antwoorden, maar wel de strategische weg erheen. Dit doen we door je ambitie een verdieping te geven en de kern van de innovatie aan te scherpen. En daarmee ook de mogelijke oplossingsrichtingen. We bouwen mee aan een vruchtbare context van co-creatie en vergroten daarmee vernieuwingsvermogen. We investeren samen met jou in een innovatieklimaat binnen je organisatie of netwerk. Waar mogelijk zoeken we samen naar financieringsbronnen. Zijn de eerste oplossingen helder? Dan helpen we je bij prototypering om de eerste ideeën toepasbaar te maken in de echte wereld. Een lerende aanpak – samen met eindgebruikers – op weg naar een concreet resultaat en waardetoevoeging.


Netwerken laten bloeien

Welke organisatie is in staat om complexe maatschappelijke opgaven zelfstandig aan te gaan? Geen enkele, denken wij. Verbreding via netwerken en partnerschappen zijn onmisbaar om echt het verschil te maken. Om deze op te bouwen, investeren we veel in nieuwsgierigheid. Zowel in elkaar, in de opgave als in de mogelijke oplossingsrichtingen en de wijze van organiseren. Zo ontstaat er oprechte aandacht en gezamenlijke focus als vruchtbare bodem voor bloeiend partnerschap. Evenals gedeelde energie, betekenis en taal om de opgave aan te gaan, te doorleven en op een slagvaardige wijze te organiseren. 

Slimmer organiseren

Een verandering realiseren begint met slim organiseren. Als Verschilmakers bouwen we samenwerkingsvormen die passen bij de opgave. Samenwerkingsvormen waarin betrokken partijen en mensen zich thuis en vrij voelen om betekenisvol te werken en waarde toe te voegen. Een vorm die in staat is mee te bewegen in een omgeving die verandert en die deuren opent om het geambieerde verschil te maken. In dit traject helpen we opgebouwde interactiepatronen te doorzien en passend te maken voor een veranderende omgevingsvraag. Op een slimme en integrale wijze, waarbij onze mix van interventies bijdraagt aan blijvende verandering.


Floreren in persoonlijk leiderschap 

Het verschil maken is onlosmakelijk verbonden met persoonlijk leiderschap. Met de kwaliteit om vol overtuiging en lef onbekende paden in te slaan. En om je bestaande routines los te durven laten. Zelfreflectie en inspiratie zijn hierbij onmisbaar. Als Verschilmakers zetten we onze aandacht en scherpte in om jouw authenticiteit te ontdekken. Jouw unieke eigenschappen om te floreren als leider in duurzame veranderingen. 

Lees hier in welke opdrachten we nu het verschil maken

Volg ons op LinkedIn

© Verschilmakers, overmorgen begint nu - Privacyverklaring - Webdesign door HommesMedia - Ontwerp door Subtiel Design