Project Description

VERSCHIL #9
Samen Sterker in de Wijk in Flevoland

Opdrachtgevers: Gemeente Almere, gemeente Dronten, Bestuurlijk overleg Sociaaldomein Flevoland, GGz Centraal, Amethist, Triade, Kwintes, Leger des Heils en GGD.

Website: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/samen-sterker-in-de-wijk/

Missie: De betrokken partijen opereren zelfstandig, maar willen een gezamenlijke agenda en aanpak op het gebied van samenwerken in diverse lokale settings.

Zo maken we het verschil: Als kwartiermaker en projectregisseur hebben we met deze partijen een partnerschap gebouwd. Vanuit de vraagstukken en ambities hebben we een herkenbare regiovisie op samenwerken in de wijk gemaakt en geconcretiseerd in een uitvoeringsagenda op regionaal niveau. Voor de uitvoering is er een regionaal projectteam ingericht, waarbij Verschilmakers de rol van projectregisseur vervult en in die rol verantwoordelijk is voor de aansturing van de lokale projectleiders.

Samen het verschil maken? Reageer direct!

Wil je het verschil maken, heb je een complex maatschappelijk vraagstuk, wil je een nieuw perspectief of heb je gewoon behoefte aan een goed gesprek? Dan is het tijd voor een sterke bak koffie of een goede borrel.