Maatschappelijke veranderopgaven

Wil je een maatschappelijke verandering in gang zetten, een innovatie lanceren, of op andere wijze je organisatie of de wereld duurzaam beter maken? Wij ondersteunen je om écht het verschil te maken.

Als Verschilmakers helpen we mensen en organisaties om hun potentieel te ontdekken. We denken mee, maar ook tegen. We confronteren en motiveren, verbreden je perspectief en zoomen in op jouw vraagstuk. Met een flinke dosis enthousiasme, creativiteit en oprechte interesse. We werken op het snijvlak van innoveren, veranderen en organiseren en zijn op ons best als de oplossing en de route nog onbekend zijn. Die ontdekken we samen.

We kijken verder dan morgen en kleuren buiten bestaande paden. We investeren samen met jou in een innovatieklimaat binnen je organisatie of netwerk. Waar mogelijk zoeken we samen naar financieringsbronnen. Zijn de eerste oplossingen helder? Dan helpen we je om deze toepasbaar te maken in de echte wereld. Een lerende aanpak – samen met eindgebruikers – op weg naar een concreet resultaat.

Netwerken laten bloeien

Bij complexe maatschappelijke opgaven zijn netwerken en samenwerkingen onmisbaar. Om deze op te bouwen, investeren we veel in nieuwsgierigheid. Zowel in elkaar, in de opgave als in de mogelijke oplossingsrichtingen en de wijze van organiseren. Zo ontstaat er een gezamenlijke focus als vruchtbare bodem voor bloeiend partnerschap. En gedeelde energie, betekenis en taal om de opgave aan te gaan, te doorleven en slagvaardig te organiseren.

Floreren in persoonlijk leiderschap

Het verschil maken is onlosmakelijk verbonden met persoonlijk leiderschap. Met de kwaliteit om vol overtuiging en lef onbekende paden in te slaan. En om je bestaande routines los te durven laten. Zelfreflectie en inspiratie zijn hierbij onmisbaar. Als Verschilmakers zetten we onze aandacht en scherpte in om jouw authenticiteit te ontdekken. Jouw unieke eigenschappen om te floreren als leider in duurzame veranderingen.

Voor deze rollen kun je ons inschakelen

Samen het verschil maken? Reageer direct!

Wil je het verschil maken, heb je een complex maatschappelijk vraagstuk, wil je een nieuw perspectief of heb je gewoon behoefte aan een goed gesprek? Dan is het tijd voor een sterke bak koffie of een goede borrel.