Privacybeleid

Verschilmakers conformeert zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Gegevens die door de bezoeker wordt versterkt

Verschilmakers kan de gegevens die door de bezoekers (= personen die – een deel van – de website www.rosrobuust.nl bezoekt) worden verstrekt onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van een digitale nieuwsbrief.
  • Het versturen van een mail/e-mailing waarbij we een product, tip, handigheid of bijeenkomst van Verschilmakers onder de aandacht brengen.

Afmelden is altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of via info@verschilmakers.nu.

Verschilmakers geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie/activiteit betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Persoonlijke gegevens van bezoekers.

Gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.verschilmakers.nu wordt permanent bewaard. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden.

Gegevens gerelateerd aan uw bezoekgedrag, gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten, diensten en websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Cookies

Op de website(s) van Verschilmakers wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan als de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren, om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken.

Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan Verschilmakers verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoord.

 September 2018

Aanpassing van gegevens

De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Verschilmakers kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Verschilmakers voorgeschreven wijze door te geven.

Disclaimer

Verschilmakers is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

https://www.rosrobuust.nl/contact